Największe biznesy korporacji międzynarodowych w Polsce

Przeprowadzona analiza obejmuje największe inwestycje korporacji międzynarodowych w latach 2005-2009. W roku 2005, kiedy to suma ZIB wyniosła 8,3 mld euro, do największych inwestorów nalezały następujące korporacje: – LG Philips LCD – Michelin – Heesung – AAM – Cadbury Projekty inwestycyjne zrealizowane przez koncerny LG Philips oraz LG Electronics w Kobierzycach opiewały na kwotę ponad […]

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

W ostatnim badanym roku, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wyniósł 8384 mln euro (na podstawie szacunków dokonanych przez NBP). Oznacza to 15,9% spadek wyrażony w euro w stosunku do roku poprzedniego. Z kwoty 8 384 mln € stanowiącej napływ BIZ w 2009 roku najwięcej środków zostało ulokowanych w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa […]